Praxe

Řadoví lidé se řídí svými city a obecně se uznává, že se dokáží domluvit i s potenciálním nepřítelem daleko lépe než politici. Podle stavu věcí v Sýrii, na Ukrajině i jinde po světě vidíme, že vedoucí světoví politici se už desítky let nemohou domluvit na řešení přijatelném pro všechny nejmocnější síly na Zemi. Při dobré vůli je taková domluva možná. Zkusme si s lidmi co možno z celého světa vybírat určitá konkrétní řešení a otázky, které jasně ukáží, kdo z těch politiků opravdu má dobrou vůli k takové dohodě na základě rovnováhy.

Začátek naší činnosti ukazuje, že taková dohoda řadových lidí na určitém návrhu řešení je dobře možná, viz dále výsledek prvního takového našeho hlasování. Pokusíme se to dokázat pro co nejvíc lidí co možno z celého světa. Vzbudit zájem dalších lidí o to, co mohou udělat pro všechny lidi na Zemi, je právě ta Masarykova 'drobná práce', kterou by si měli podle nás vzít za svou další a další lidé osobním kontaktem; a 'nebát se a nekrást'. Jen tak se dá překonat rozšířené mínění, že už se nedá dělat nic! Diskuse lidí dobré vůle a jejich dohoda v zásadních věcech je podle TGM základem fungující opravdové demokracie; to by neměl v našem otevřenějším pólu být problém. A přežití lidstva je zájem všech, i toho druhého pólu; využijme všechny možnosti jak zapojit i lidi z toho druhého pólu a organizovat to hlasování tak, aby výsledek byl důvěryhodný pro všechny světové politiky a zejména pro oba ty vedoucí politiky pólů.

Je potřeba mít to řešení hodně domyšlené co do užitečnosti a uskutečnitelnosti. Jako docela dobré pro začátek vidíme to řešení, o kterém jsou dotazy světovým politikům (uvedené textem na stránkách jednoho z nás), protože si jen těžko představujeme, že by některý z těch dotazovaných politiků odpověděl záporně, takže sama ta odpověď může vyřešit stav pro nejbližší dobu. A dát jasný signál všem lidem na světě, že právě ty dvě stávající strany mají možnost vyřešit klíčový problém světové bezpečnosti. Když projevěj tu dobrou vůli a dohodnou se, nebude potřeba hledat jinou strukturu vedoucích mocností. Ten dotaz podle nás dost jasně ukazuje i lidem v těch velmocích, jaké lidi - praktické humanisty jako prezidenty Wilsona a Masaryka - si mají vybírat do čela, aby přežili a nemuseli se teď zoufale beznadějně zahrabávat do podzemních krytů. A lidem v těch státech, kde se už válčí, ukáže odpovědné rozhodnutí pro takové světové uspořádání jako dobrou cestu z jejich současné katastrofální situace a že si proto mají volit ty představitele, kteří budou v nastoupené cestě pokračovat.

A hledejme i lepší řešení a pracujme na tom, aby si politici uvědomovali, že ze jich na to může někdo účinně ptát.

Mezi póly světové politiky chceme zůstat neutrální. Podle našich stanov zveřejňujeme počty členů a příjmy podle států. Ty kategorie vyjadřují vztah státu k NATO a k ŠOS, tedy i k USA a k Rusku.

Hlavní náplní našeho Sdružení je šíření povědomí o tom, že řešení dostatečně kompenzující zájmy nejmocnějších světových sil existuje a že vojenskou rovnováhu dvou pólů lze dostatečně kontrolovat mírovými prostředky při nákladech na zbrojení dnes obvyklých; a že je tedy hlavně na dvou vrcholných politicích, aby se na tom řešení perspektivně dohodli. Ta vojenská rovnováha má fungovat jako plot mezi zahradami dvou sousedů. Všímáme si, které státy a které instituce mají zájem na tom, aby se hlavně ti dva nedomluvili. Kdo například vymyslel a zorganizoval a kdo realizoval tu aféru s dírkou v ruské kosmické lodi, tak průhledně zaměřenou právě na rozeštvání americké a ruské části posádky té mezinárodní vesmírné stanice? Kdo tu aféru iniciativně šířil snad ani nemusíme opakovat.

Seznam prvních členů je v tom odkazu. Zveme další zájemce, i občany jiných států OSN, aby se k nám připojili a případně nám přímo napsali své návrhy k tomu řešení a dotazu, nejlépe rovnou se souhlasem zveřejnění v rubrice korespondence Podněty od dalších lidí těchto našich stránek, s možností anonymizace podle pravidel pod tím seznamem. Jako účelné vidíme nejen zakládání místních jednotek našeho Sdružení, ale i obdobných sdružení i v dalších státech OSN a spolupráci, zejména k šíření povědomí o té věci, aby si i neorganizovaní lidé uvědomili, že jejich zájem o základní otázku světové bezpečnosti je životně důležitý.

Tím zmíněným výsledkem prvního takového hlasování je zápis z valné hromady 29.11.17.

Věříme, že Bůh každého světového náboženství pomůže tomu, kdo se o tu světovou spolupráci přičiní.
                                                                                     RNDr. Tomáš Pečený

Všechny naše texty jsou skládány z částí vytvářených společně víc lidmi v různých jazycích. Tam, kde si nejsem jist, která jazyková verze je lepší, zejména v nadpisech, nechávám obě verze i když nemají přesně stejný význam. Ty z nás, kdo překládají, vybízíme, aby z nich vybírali sami; jejich verze má potom větší váhu při dalších pokusech o sjednocení toho významu.
                                                                                     RNDr. Tomáš Pečený

Počitadlo ABZ přestalo fungovat naším přechodem na zabezpečenou stránku.
      Prosím orientujte se zatím podle počitadla na konci popisu nebo výzvy.