Jak proti zabíjení a ničení?!

Sdružení pro světovou spolupráci

Domlouvejme se o dobré vůli s dalšími lidmi z celého světa. Využijme toho, že svět je teď ve stavu, kdy si žádná velmoc nemůže dovolit zaútočit na jinou velmoc. A snažme se pozorností k dobré vůli konkrétních politiků ten stav podporovat = bránit jeho kažení!

Ta organizace světa s dvěma póly ukazuje, jak je možné sladit hospodářské zájmy s udržováním míru podle Nobelovy myšlenky o významu dostatečného množství účinných zbraní. A že při troše dobré vůle jde, pro obě strany výhodně, ta rovnováha testovat bez ubližování lidem a s ničením materiálu jen v omezené míře. (Civilizaci by mohla zničit, byť pomaleji, i degenerace o které psali Huxley a Orwell, když jeden pól příliš převáží. I "světová multipolarita" by byla nebezpečná: tím, že účinně zamlží snahu jedné mocnosti poroučet všem; zamlží tím, že jí umožní vymlouvat se na počínání těch ostatních.)

Teď vše závisí na dobré vůli a dohodě pánů Trumpa a představitele ŠOS, nejspíš pana Putina.

Proč se jich OSN ani média neptají na mírové řešení, které se sotva některý z nich odhodlá veřejně odmítnout?!
Jsou jejich voliči s činy jejich dobré vůle spokojeni?

(Připravujeme překlad této stránky i pro další výchozí jazyky a překlady dalších kapitol kromě angličtiny i do němčiny a ruštiny.)
Svět je dnes už malý: když se někdo chce domluvit prostřednictvím svých známých s kýmkoliv jiným na Zemi, stačí na to průměrně méně než 3,57 dalších kontaktů.

Zazpívejme si společně s co nejvíc dalšími naši znělku Proti větru.