Hospodaření přípravného výboru

Balance-sheet of the preparatory committee

účet 2801241866/2010
IBAN: CZ4220100000002801241866  SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX


Kategorie podle stanov


Category according to the statutes

datum

date

Dárce, půjčka nebo výdaj; NO: dárce, který neposkytl souhlas ke zveřejnění svého jména. Prosím pozor na to, že účet Sdružení, viz dále, je teď transparentní.

Sponsor, loan or expense; NO: sponsor who did not consent to the publication of his or her name. Please note that the account of our Association, see below, is now transparent.

Částka

Amount

CZK

stav účtu

Account
Status
CZK

5. 6.2017

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

1000


C

5. 6.2017

Záloha na pronájem povinného oficiálního sídla
Advance payment for rent of the registered office

-1000


C

19. 6.2017

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

100


C

19. 6.2017

Základní vklad
Basic Deposit

-100

100

C

19. 6.2017

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

639


C

19. 6.2017

za internetovou doménu
for the Internet domain

-639

100

C

20. 6.2017

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

241


C

20. 6.2017

za internetovou doménu
for the Internet domain

-241

100

C

14. 8.2017

Ing. M. Brodský, PhD, www.kuku.cz
PC počítače Praha - nejlevnější výprodeje repasovaných i nových počítačů PC, monitorů LCD i notebooků
PC computers Prague - the cheapest sales of refurbished and new PCs, LCD monitors and laptops

100


C

14. 8.2017

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených - vrácení
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená - return

-100

100

C

8. 9.2017

viz následující řádek
see the following line
 8. 9.2017

předběžná dohoda o poskytnutí bezplatné služby
Preliminary agreement to provide a free service

0

100


13. 9.2017

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

2420


C

13. 9.2017

NO

573


C

13. 9.2017

Pronájem povinného oficiálního sídla do 13.9.2018
Rental of the mandatory official seat until 13.9.2018

-2993

100

C

13. 9.2017

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

97


C

13. 9.2017

Kopírování a ověřování listin
Copying and document verification

-97

100

C


Hospodaření Sdružení pro světovou spolupráci, z.s., IĆO  06563830

Balance-sheet of the Global Cooperation Association, registered,
information num. 06563830

účet account 2401320303/2010
IBAN: CZ6220100000002401320303  SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX


1.11.2017

převedeno z předběžného účtu
transferred from the preliminary account


100,00

C

29.11.2017

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená

2000,00


C

29.11.2017

Honorář za právní služby JUDr. Koutovi
for legal services of JUDr. Kout

-2000,00

100,00

C

30.11.2017

doc. Ing. Ivan Hüttel, DrSc

250,00


C

30.11.2017

příspěvek 4 členů
fee from 4 members

101,84

451,84

C

4.12.17

členský příspěvek
member fee

30,00

481,84

C

6.12.17

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

1004,00


C

6.12.17

za odznaky
for badges

-1004,00

481,84

C

8.12.17

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

549


C

8.12.17

za překlad
for translating

-549

481,84

C

12.12.17

doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc, etc.

1000

1481,84

C

27.12.17

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

382


C

27.12.17

za odznaky
for badges

-382

1481,84

C

30.12.17

autorské poplatky za znělku do 29.3.18, viz i od 28.3.18
copyright fees for the song until 29.3.2018, see also from 28.3.18

-1089

392,84

C

13. 1.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

38,00


C

13. 1.18

Poštovné - podání Finančnímu úřadu
Postage - submission to the Tax Office

-38,00

392,84

C

27. 2.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

1000


C

27. 2.18

Za kódování překladu
for coding the translation

-1000

392,84

C

6. 3.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

816


C

6. 3.18

za odznaky
for badges

-816

392,84

C

24. 3.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

1120


C

24. 3.18

za hosting do 31.10.2018 a doménu do 16.6.2019
for hosting until 31.10.2018 and the Internet domain until 16.6.2019

-1120

392,84

C

26. 3.18

příspěvek 3 členů
fee from 3 members

90

482,84

C

11. 4.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

1089


C

11. 4.18

autorské poplatky za znělku do 29.6.18
copyright fees for the song until 29.6.2018

-1089

482,84

C

24. 5.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

998


C

24. 5.18

za odznaky
for badges

-998

482,84

C

28. 6.18

Zdeněk Karafiát

500


C

28. 6.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených - vrácení
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená - return

-500

482,84

C

2. 7.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

1089


C

2. 7.18

autorské poplatky za znělku do 30.9.18
copyright fees for the song until 30.9.2018

-1089

482,84

C

1. 8.18

doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc, etc.

2000


C

6. 8.18

softwarová porada - Jiří Zajíček
software consultation - Jiří Zajíček

-2000


C

6. 8.18

Jiří Zajíček
věcný dar - kresba loga našeho Sdružení
material gift - drawing of the logo of our Association


482,84

C

7. 8.18

Běla Fryščáková

130


C

7. 8.18

ověřování a převod listin
verification and transfer of documents

-60

552,84

C

7. 8.18

storno poskytnutí korespondenční adresy Sdružení
cancellation of providing a postal address of our Association


552,84


13. 9.18

doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc, etc.

500

1052,84

C

18. 9.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

47


C

19. 9.18

Pronájem povinného oficiálního sídla do 12.12.2018
Rental of the mandatory official seat until 12.12.2018

-998

101,84

C

19.10.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

1089


C

19.10.18

autorské poplatky za znělku do 31.12.18
copyright fees for the song until 31.12.18

-1089

101,84

C

25.10.18

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená

1000


C

25.10.18

softwarová porada - Jiří Zajíček
software consultation - Jiří Zajíček

-1000

101,84

C

21.11.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

998


C

21.11.18

Pronájem korespondenční adresy = "sídla" do 13.03.2019
Rental of the postal address = "office" until 13.03.2019

-998

101,84

C

26.11.18

členský příspěvek
member fee

30,00

131,84

C

5.12.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

1173,70


C

5.12.18

za hosting do 31.10.2019 a doménu do 16.6.2020
for hosting until 31.10.2019 and the Internet domain until 16.6.2020

-1173,70

131,84

C

29. 1.19

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

1089


C

29. 1.19

autorské poplatky za znělku do 31. 3.19
copyright fees for the song until 31. 3.19

-1089

131,84

C

7. 2.19

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená

2108


C

7. 2.19

papír a tisk vizitek
paper and printing of business cards

-108


C

7. 2.19

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených - vrácení
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená - return

-2000

131,84

C

8. 2.19

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

20


C

8. 2.19

řezání vizitek
cutting business cards

-20

131,84

C

27.3.19

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

1089


C

27.3.19

autorské poplatky za znělku do 30. 6.19
copyright fees for the song until 30. 6.19

-1089

131,84

C

28.4.19

členské příspěvky
member fees

210


C

28.4.19

drobná půjčka od člena
small loan from a member

30


C

28.4.19

JUDr. Bohumil Kos, PhD

110


C

28.4.19

Zdeněk Karafiát

70


C

29.4.19

2 krabičky na vizitky
2 business card boxes

-80

471,84

C

2. 5.19

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

920


C

2. 5.19

za překlad
for translating

-920


C

7. 5.19

členský příspěvek
member fee

30

501,84

C

9. 5.19

za odznaky
for badges

-1876


C

9. 5.19

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

1575

200,84


12. 5.19

členský příspěvek
member fee

30

230,84

C

24. 6.19

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená

1089


C

24. 6.19

autorské poplatky za znělku do 30. 9.19
copyright fees for the song until 30. 9.19

-1089

230,84

C

3.10.19

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená

1089


C

3.10.19

autorské poplatky za znělku do 31.12.19
copyright fees for the song until 31.12.19

-1089

230,84

C

25.11.19

NO

20


C

25.11.19

členský příspěvek
member fee

30

280,84

C

15. 1.20

RNDr. Petr Kadlec

300

580,84

C

16. 1.20

Běla Fryščáková

300

880,84

C

22. 1.20

bankovní poplatek
bank fee

-30


C

23. 1.20

Pronájem povinného oficiálního sídla do 5.10.2020
Rental of the mandatory official seat until 5.10.2020

-1700


C

23. 1.20

ověřování listin
document verification

-30


C

23. 1.20

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená

1030


C

27. 1.20

skenování
scanning

-20


C

27. 1.20

ověřování listin
document verification

-30

100,84

C

17. 4.20

JUDr. Bohumil Kos, PhD
Pro technickou potíž prostřednictvím účtu jiné osoby;

tu neznáme a proto jsem při kontrole 15. 1.21 změnil kategorii.
For a technical problem through another person's account; we don't know her, so I changed the category when checking 15. 1.2021.

500

600,84

A

6. 6.20

vrácená drobná půjčka od člena
repaid small loan from a member

-306. 6.20

poštovné
postage

-48

522,84

C

15.7.20

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená

877,16


C

15.7.20

za hosting a prodloužení domény do 16.6.2021
for hosting and domain renewal until 16.6.2021

-1300

100

C

15.7.20

podpora
support

30

130

C

20.7.20

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená

1997


C

20.7.20

Pronájem povinného oficiálního sídla do 16.6.2021
Rental of the mandatory official seat until 16.6.2021

-1997

130

C

22.7.20

členský poplatek za předchozí období
membership fee for the previous period

30

160

C

30.7.20

poplatek - dotaz na zůstatek v bankomatu
fee - inquiry about the balance in the ATM

-9

151

C

15.1.21

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená

903


C

15.1.21

za překlad předběžného pokusu do němčiny a čínštiny
for translating the preliminary experiment into German and Chinese

-903

151

C

29.1.21

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená

2057


C

29.1.21

za překlad do němčiny a čínštiny, změny textu a kódování
for translation into German and Chinese, text changes and encoding

-2057

151

C

3.5.21

účet zrušen, zbytek převeden podle stanov na účet  8002-0316012163/0300 dobročinné organizace Naděje
account canceled, the rest transferred according to the statutes to the account 8002-0316012163/0300 of the charity Naděje

Hospodaření Tomáše Pečeného pro účel těchto stránek

Balance-sheet of Tomáš Pečený for the purposes of this website

transparentní účet transparent account 2201813613/2010
IBAN: CZ6220100000002201813613  SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX

178

C

8.7.21

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená

1222


C

8.7.21

za hosting a prodloužení domény do 16.6.2022
for hosting and domain renewal until 16.6.2022

-1300

100

C

21.4.22

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená

484


C

21.4.22

za překlad
for translation

-484

100

C

14.6.22

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená

290,40


C

14.6.22

za prodloužení domény do 16.6.23
for domain renewal until 16.6.2023

-290,40

100

C

16.5.23

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená
za prodloužení domény a doplňkové služby do 16.6.24; na výzvu zaplaceno kartou z našeho osobního účtu
for domain renewal and additional services until 16.6.2024; paid on demand by card from our personal account

180,29

100

C

28.5.23

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená
Webhosting pro doménu global-cooperation.cz do data 14.6.2024
Web hosting for the global-cooperation.cz domain until June 14, 2024

798,60


C


                                                                                                    Tomáš Pečený
                                                                                                         28.5.23