Hospodaření přípravného výboru

Balance-sheet of the preparatory committee

účet 2801241866/2010
IBAN: CZ4220100000002801241866  SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX


Kategorie podle stanov


Category according to the statutes

datum

date

Dárce, půjčka nebo výdaj; NO: dárce, který neposkytl souhlas ke zveřejnění svého jména

Sponsor, loan or expense; NO: sponsor who did not consent to the publication of his or her name

Částka

Amount

CZK

stav účtu

Account
Status
CZK

5. 6.2017

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

1000


C

5. 6.2017

Záloha na pronájem úředního sídla
Advance payment for office rental

-1000


C

19. 6.2017

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

100


C

19. 6.2017

Základní vklad
Basic Deposit

-100

100

C

19. 6.2017

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

639


C

19. 6.2017

za internetovou doménu
for the Internet domain

-639

100

C

20. 6.2017

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

241


C

20. 6.2017

za internetovou doménu
for the Internet domain

-241

100

C

14. 8.2017

Ing. M. Brodský, PhD, www.kuku.cz

100


C

14. 8.2017

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených - vrácení
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená - return

-100

100


8. 9.2017

viz následující řádek
see the following line
 8. 9.2017

předběžná dohoda o poskytnutí bezplatné služby
Preliminary agreement to provide a free service

0

100


13. 9.2017

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

242013. 9.2017

NO

573


C

13. 9.2017

Pronájem sídla do 13.9.2018
Rental of the office until 13.9.2018

-2993

100

C

13. 9.2017

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

9713. 9.2017

Kopírování a ověřování listin
Copying and document verification

-97

100

C


Hospodaření Sdružení pro světovou spolupráci, z.s., IĆO  06563830

Balance-sheet of the Global Co-operation Association, registered,
information num. 06563830

účet 2401320303/2010
IBAN: CZ6220100000002401320303  SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX


1.11.2017

převedeno z předběžného účtu
transferred from the preliminary account


100,00

C

29.11.2017

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená

2000,00


C

29.11.2017

Honorář za právní služby JUDr. Koutovi
for legal services of JUDr. Kout

-2000,00

100,00

C

30.11.2017

doc. Ing. Ivan Hüttel, DrSc

224,54


C

30.11.2017

členský příspěvek
member fee

25,46

350,00

C

30.11.2017

příspěvek 4 členů
fee from 4 members

101,84

451,84

C

4.12.17

členský příspěvek
member fee

30,00

481,84

C

6.12.17

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

1004,006.12.17

za odznaky
for badges

-1004,00

481,84

C

8.12.17

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

549


C

8.12.17

za překlad
for translating

-549

481,84

C

12.12.17

doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc, etc.

1000

1481,84

C

27.12.17

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

38227.12.17

za odznaky
for badges

-382

1481,84

C

30.12.17

autorské poplatky za znělku do 29.3.18, viz i od 28.3.18
copyright fees for the song until 29.3.2018, see also from 28.3.18

-1089

392,84

C

13. 1.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

38,0013. 1.18

Poštovné - podání Finančnímu úřadu
Postage - submission to the Tax Office

-38,00

392,84

C

27. 2.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

100027. 2.18

Za kódování překladu
for coding the translation

-1000

392,84

C

6. 3.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

8166. 3.18

za odznaky
for badges

-816

392,84

C

24. 3.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

112024. 3.18

za hosting do 31.10.2018 a doménu do 16.6.2019
for hosting until 31.10.2018 and the Internet domain until 16.6.2019

-1120

392,84

C

26. 3.18

příspěvek 3 členů
fee from 3 members

90

482,84

C

11. 4.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

108911. 4.18

autorské poplatky za znělku do 29.6.18
copyright fees for the song until 29.6.2018

-1089

482,84

C

24. 5.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

99824. 5.18

za odznaky
for badges

-998

482,84

C

28. 6.18

Zdeněk Karafiát

500


C

28. 6.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených - vrácení
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená - return

-500

482,84


2. 7.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

10892. 7.18

autorské poplatky za znělku do 30.9.18
copyright fees for the song until 30.9.2018

-1089

482,84

C

1. 8.18

doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc, etc.

2000


C

6. 8.18

softwarová porada - Jiří Zajíček
software consultation - Jiří Zajíček

-20006. 8.18

Jiří Zajíček
věcný dar - kresba loga našeho Sdružení
material gift - drawing of the logo of our Association


482,84

C

7. 8.18

Běla Fryščáková

130


C

7. 8.18

ověřování a převod listin
verification and transfer of documents

-60

552,84


7. 8.18

storno poskytnutí korespondenční adresy Sdružení
cancellation of providing a postal address of our Association


552,84


13. 9.18

doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc, etc.

500

1052,84

C

18. 9.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

4719. 9.18

Pronájem sídla do 12.12.2018
Rental of the office until 12.12.2018

-998

101,84

C

19.10.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

108919.10.18

autorské poplatky za znělku do 31.12.18
copyright fees for the song until 31.12.18

-1089

101,84

C

25.10.18

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená

1000


C

25.10.18

softwarová porada - Jiří Zajíček
software consultation - Jiří Zajíček

-1000

101,84


21.11.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

99821.11.18

Pronájem korespondenční adresy = "sídla" do 13.03.2019
Rental of the postal address = "office" until 13.03.2019

-998

101,84

C

26.11.18

členský příspěvek
member fee

30,00

131,84

C

5.12.18

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

1173,705.12.18

za hosting do 31.10.2019 a doménu do 16.6.2020
for hosting until 31.10.2019 and the Internet domain until 16.6.2020

-1173,70

131,84

C

29. 1.19

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

108929. 1.19

autorské poplatky za znělku do 31. 3.19
copyright fees for the song until 31. 3.19

-1089

131,84

C

7. 2.19

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená

2108


C

7. 2.19

papír a tisk vizitek
paper and printing of business cards

-108


C

7. 2.19

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených - vrácení
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená - return

-2000

131,84


8. 2.19

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

208. 2.19

řezání vizitek
cutting business cards

-20

131,84

C

27.3.19

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

108927.3.19

autorské poplatky za znělku do 30. 6.19
copyright fees for the song until 30. 6.19

-1089

131,84

C

28.4.19

členské příspěvky
member fees

240


C

28.4.19

JUDr. Bohumil Kos, PhD

110


C

28.4.19

Zdeněk Karafiát

70


C

29.4.19

2 krabičky na vizitky
2 business card boxes

-80

471,84

C

2. 5.19

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

9202. 5.19

za překlad
for translating

-920


C

7. 5.19

členský příspěvek
member fee

30

501,84

C

9. 5.19

za odznaky
for badges

-1876


C

9. 5.19

Půjčka od Tomáše a Evy Pečených
Loan from Tomáš Pečený and Eva Pečená

1575

200,84


12. 5.19

členský příspěvek
member fee

30

230,84

C

24. 6.19

RNDr. Tomáš Pečený a
and Eva Pečená

1089


C

24. 6.19

autorské poplatky za znělku do 30. 9.19
copyright fees for the song until 30. 6.19

-1089

230,84                                                                                                    Tomáš Pečený
                                                                                                         24.6.19