-------- Forwarded Message --------

Subject:

Re: Fwd: Re: světová diskuse

Date:

Sun, 4 Feb 2018 20:25:32 +0100

From:

Tomáš Pečený Global Co-operation <tomas.peceny@global-cooperation.cz>

To:

{...}



Vážený, milý {...},
     prosím Vás podívejte se na tu stránku Podněty od dalších lidí. Nepohoršuje Vás ten můj způsob anonymizace ani to, že jsem nečekal na ten Váš souhlas? O tom, je-li to naše počínání smysluplné, jsem si ovšem sám zpočátku nebyl a doteď nejsem na 100% jistý. Jistý jsem si tím, že mne zajímá, jak daleko může dospět Globální strategická iniciativa českého důchodce. A teď, když o těch věcech diskutuji s
 dalšími lidmi i ze zahraničí a vidím reálný vývoj počtu našich členů, snažím se co možno uskutečnit záměry, které jsem už zmínil.
     Zejména záměr zveřejňování jsem totiž popsal odkazem na
podobnou rubriku na mých českých politických stránkách, tedy pro spoustu lidí a zejména všechny cizince odpudivě. Ta pravidla toho zveřejňování právě překládám aspoň do angličtiny a zkonzultuji je s Američanem {...} a dalšími lidmi. Co o těch pravidlech soudíte Vy?
    
{...}
    Dík,
        zdraví a pohodu,
             Tomáš


-------- Forwarded Message --------

Subject:

Re: Fwd: Re: světová diskuse

Date:

Sun, 04 Feb 2018 11:19:29 +0100 (CET){...}

From:

{...}

To:

Tomáš Pečený Global Co-operation <tomas.peceny@global-cooperation.cz>



Milý Tomáši,
spolupráci s Vámi samozřejmě vítám, jen prosím počkejme na naše osobní setkání, až přijedu na přednášku {...}.
Zatím "jen" držím palce
a moc Vás zdravím
{...}

-------- Forwarded Message --------

Subject:

Fwd: Re: světová diskuse

Date:

Sat, 3 Feb 2018 19:20:13 +0100

From:

Tomáš Pečený Global Co-operation <tomas.peceny@global-cooperation.cz>

To:

{...}



Dobrý den pane doktore,
    ta naše korespondence se vyvinula tak typickým způsobem, že už dál nečekám na ten Váš souhlas, pečlivě ji anonymizuji a vyvěšuji pro informaci v té naší rubrice Podněty od dalších lidí , podle pravidel uvedených pod tím seznamem. Prosím Vás uvažte užitečnost té součinnosti s námi ještě jednou.

   Děkuji Vám,
        zdraví a pohodu,
             Tomáš Pečený

    



-------- Forwarded Message --------

Subject:

Re: světová diskuse

Date:

Wed, 13 Dec 2017 22:36:03 +0100

From:

Tomáš Pečený Global Co-operation <tomas.peceny@global-cooperation.cz>

To:


Dobrý večer,
   
prosím Vás, souhlasíte s tím, abych tuto korespondenci vyvěsil, snad anonymizovaně pod názvem 'filozof1', ve tvaru přiloženého filozof1.html na tu stránku Podněty od dalších lidí našeho Sdružení, podle pravidel analogických těm pro Názory jiných lidí? Kdybyste dal přednost zveřejnění svým jménem, vrátil bych tam část z těch osobních sdělení a zase Vám to poslal předem k autorizaci.

   Ta Vaše kniha ještě nemá anglický ekvivalent?

   Prosím navrhněte nám lepší konkrétní představu o tom, co by měli vedoucí světoví politici udělat nejdřív, abychom ji mohli použít do té diskuse a hlasování.

   Dík,
        zdraví a pohodu,
             Tomáš


On 13.12.2017 20:59, {...} wrote:

Milý Tomáši,
to
http://tpeceny.nazory.cz/politika/Nazory%20jinych%20lidi/rozhodujici_o.htm
mi připadá příliš voluntaristické a megalomanské, což mě bohužel odrazuje.
Pokud budete mít i nadále zájem, můžeme však udržet mailovou korespondenci.
Zdraví Vás a nadále drží palce
{...}


Od: Tomáš Pečený Global Co-operation <tomas.peceny@global-cooperation.cz>
Komu: filozof1
Datum: 13. 12. 2017 16:32:54
Předmět: Re: světová diskuse
Vážený, milý {...},
    jsem šťastný, že mne tak vnímáte a navíc tím,
že se jmenujete jako můj skvělý {...}. Děkuji Vám za ty zajímavé texty. Ta Vaše kniha {...} ještě nemá anglický ekvivalent {...}?
    Naše tušená spřízněnost má
pozorovatelné parametry (podle mého přístupu jako technického fyzika) i co do záměru, kam zkusit šířit myšlenku: {...} jsem napsal výtah obsahu možnosti světového vývoje (a nic), Fulghuma jsem se mj. prostřednictvím unitářů zeptal, jestli opravdu řekl (podle Klausovy citace, tady teď volně zpaměti) 'Vás v Praze potkaly dvě srovnatelné katastrofy, kapitalizmus a povodeň ~2002.' (a nic). I co do těch financí {...} a osobního mediálního ohlasu máme všechny předpoklady pro součinnost.
     Bylo by krásné, kdyby mocní (zejména mediálně) vzali myšlenku za svou. Jenže ty předchozí pokusy nás teď Sdružené vedly spíš k formulaci podtitulutom odkazu a spolehnutí na domluvu obyčejných lidí. Ti myšlence přístupní mocnější z nich mohou prospět sponzorováním; když nás půjdou miliony,... .
    Moje ideologie je v podstatě unitářská, že
'lidi se domluvěj'.
     Ani prezident Masaryk nebyl fundamentalista aktuálního stavu demokracie. Pro její vývoj k lepšímu, teď překonávání "jejího vyčerpání" (za takovou formulaci jsem rozčileně napadl prof. Komárka a zatím se mu omluvil jen osobně se slibem podrobnějšího vysvětlení, ke všemu doteď nesplněným), vidím v současné situaci užitečnou právě tu konkurenci.
    Nepřehlížím zcela ani předběžný úspěch Číny v překonávání kritické
potíže s přelidněním, i když {...}, který to viděl na místě v Číně, mi vylíčil ty děsné metody (udávání sousedů, kdo má těhotnou ženu). Domnívám se vidět praktickou cestu k 'otevírání' Číny i Ruska - právě prostřednictvím domlouvání jednotlivých lidí, využívajícím současnou techniku Internetu, a odlišeným od "fejsbůkování" právě konkrétním tématem diskuse.
    Co už může být přitažlivější, než
záchrana před jistou zkázou?
    Ale jak se pro začátek odlišit od přívalu mediálních zpráv, 'Probuďte se!' a dalších takových v podstatě metod udržování lidí v myšlenkové porobě? To nebezpečí vidí
Robejšek, ale moc daleko se s Horáčkem nedostal. Lepší mi připadá "nabalovat" si další spřízněné lidi zdola.
     Prosím pojďte postupovat společně třeba tím, že posoudíte s hlediska ideálů i skutečnosti ten náš praktický první návrh do diskuse ve Sdružení a tím se do té diskuse zapojíte. Ať už jako neorganizovaný člověk podle té větve na naší stránce, nebo lépe jako s námi organizovaný - zveme Vás! Tím byste ještě lépe prakticky pomohl překonávat postoj 'tohle se nemůže podařit'.
    Dík Vám!
       Váš
          Tomáš




On 12.12.2017 09:55, {...} wrote:
Vážený, milý Tomáši,
máte podobný záměr jako já, avšak ani já {...}.
Pokud u vás vzniká aktivistická skupina, velice stojím o to s vámi spolupracovat.
Posílám texty těch knížek; klidně je předejte svým přátelům. 
Moc Vás zdraví
{...}


Od: Tomáš <tomas.peceny@global-cooperation.cz>
Komu: {...}
Datum: 12. 12. 2017 2:14:45
Předmět: světová diskuse
Dobrý den pane doktore,
     Vaší knihou {...} dobrý pramen informací o praktické demokracii.
    Naše Sdružení si dalo za úkol šířit zájem o takové věci po celém světě prostřednicím internetové diskuse. Domníváme se, že otázka na konkrétní představu o tom, co by měli vedoucí světoví politici udělat nejdřív a hlasování o nejlepším z těch návrhů, je forma, která dobře odpovídá současným a také našim technickým možnostem. Stručně je ten záměr popsán v 
odkazu  ze stránky toho našeho Sdružení
   Prosím Vás, nevíte o jiném fóru, jehož prostřednictvím bychom mohli s reálnou nadějí docílit celosvětovou diskusi o té otázce? Prosím Vás, napište nám odkaz na to fórum. My totiž o takovém fóru nevíme a tak se ho pokoušíme založit sami, jak jsme popsali v těch odkazech. 
   Kdyby zůstalo u toho fóra našeho Sdružení, co byste nám doporučil nejdřív? Byli bychom rádi, kdybyste nás svým zájmem o tu věc podpořil i k překonávání toho bohdá jen počátečního malého zájmu a zjevně vyslovované nedůvěry. Jak bychom podle Vás mohli ještě lépe prakticky 'drobně' pracovat pro šíření humanizmu manželů Tomáše a Karly/Charlotty Masarykových v dnešním věku Internetu, než je ten náš záměr?
     Dík Vám,
         Tomáš Pečený