Co by měli světoví politici udělat nejdřív proti zabíjení a ničení?
-----------------------------------------------------------------------------------

Robert Zraick 19.6.18:Souhlasím. Válka není věc dobrého vs. zla, ale záležitost agresora vs. obránce. Válka musí být vždy poslední možností.


můj komentář 18.6.18: Také se bráním globalizaci jako monopolu. Ale v současné situaci - hrozbě vzájemného zničení obou vojenských téměř pólů - uvažme, není-li lepší nutit všechny strany sporu ke spolupráci. Představu o jednom takovém scénáři jsme popsali v námětu pro světové politiky.

Robert Zraick 18.6.18: V tom případě prohlašuji, že jsem proti globalizmu. Nepodporuji žádnou zemi, která se zabývá záležitostmi jiných zemí. Sýrie by měla být ponechána aby vyřešila svou záležitost bez zahraničních zásahů. To platí pro všechny země.

můj komentář 15.6.18: Ptám se o představitelích současných téměř pólů vojenských sil (prezidentu Trumpovi a prezidentu Putinovi) a o politických představitelích postižených zemí (prezidenti Ukrajiny a Sýrie). Ve smyslu "Doufám, že každý, kdo o tom uvažuje, dospěje k závěru, že ti dva vrcholní představitelé by měli vyjednávat a dohodnout aspoň ochranu lidských životů při testování té vojenské rovnováhy. A pokud možno dělat společně stabilizující kroky. "

   Tuto diskusi překládám a vyvěšuji jako Podněty od dalších lidí na stránkách našeho Sdružení pro světovou spolupráci.

Robert Zraick 15.6.18:

Prvním a posledním krokem je přestat si myslet, že jsou to světoví politici.