Požádáme o registraci nových stanov.

Zatím platí ty dosavadní.

Hlavní rozdíly jsou v čl. II a v čl. III/1 - reálnější cíl a jemu odpovídající náplň činnosti.

Drobné, skoro formální jsou: zpřesnění povinnosti výboru v čl. VII/2, nezveřejňování roku narození v čl. IV/1 a vymezení pro upozornění při příliš malém počtu členů kategorie B. a C. v čl. VI/3.

(Následující registrace se doufáme bude týkat změny poštovní adresy ["sídla"].)