Jak proti zabíjení a ničení?!

Sdružení pro světovou spolupráci
Proč se OSN ani média neptají světových lídrů na mírové řešení, které se sotva někdo z nich odhodlá veřejně odmítnout?!
Prosaďme ten dotaz!

Eva Pečená (photo)

 
        Řadoví lidé se řídí svými city a obecně se uznává, že se dokáží domluvit i s potenciálním nepřítelem daleko lépe než politici. Podle stavu věcí v Sýrii, na Ukrajině i jinde po světě vidíme, že vedoucí světoví politici se už desítky let nemohou domluvit na řešení přijatelném pro všechny nejmocnější síly na Zemi. Zkusme si s lidmi co možno z celého světa vybírat určitá konkrétní řešení a těch politiků se na ně ptát.

        Takový postup není samozřejmý. Podle neoficielní odpovědi, kterou jeden z nás dostal z velvyslanectví velmoci, není zvykem, aby politik odpověděl na dotaz prostého občana jiného státu. Dá rozum, že by v opačném případě ti politici nestačili dělat nic jiného.
        
Začátek naší činnosti ukazuje, že taková dohoda skoro všech lidí na určitém návrhu řešení je dobře možná, viz dále výsledek prvního takového našeho hlasování. Pokusíme se to dokázat pro co nejvíc lidí co možno z celého světa. Vzbudit zájem dalších lidí o to, co mohou udělat pro všechny lidi na Zemi, je právě ta Masarykova 'drobná práce', kterou by si měli podle nás vzít za svou další a další lidi osobním kontaktem; a 'nebát se a nekrást'. Jen tak se dá překonat rozšířené mínění, že už se nedá dělat nic! Diskuse lidí dobré vůle a jejich dohoda v zásadních věcech je podle TGM základem fungující opravdové demokracie.

        Je potřeba mít to řešení hodně domyšlené co do užitečnosti a uskutečnitelnosti. Jako docela dobré pro začátek vidíme to řešení, o kterém jsou dotazy světovým politikům (uvedené textem na stránkách jednoho z nás), protože si jen těžko představujeme, že by některý z těch dotazovaných politiků odpověděl záporně, takže sama ta odpověď může vyřešit stav pro nejbližší dobu. A dát jasný signál všem lidem na světě, že právě ty dvě stávající strany jsou schopny tu světovou situaci řešit a není potřeba hledat jinou strukturu vedoucích mocností. Ten dotaz podle nás dost jasně ukazuje i lidem v těch velmocích, jaké lidi - praktické humanisty jako prezidenty Wilsona a Masaryka - si mají vybírat do čela, aby přežili a nemuseli se teď zoufale beznadějně zahrabávat do podzemních krytů. A lidem v těch státech, kde se už válčí, ukáže odpovědné rozhodnutí pro takové světové uspořádání jako dobrou cestu z jejich současné katastrofální situace a že si proto mají volit ty představitele, kteří budou v nastoupené cestě pokračovat.
         
A hledejme i lepší řešení a pracujme hlavně na tom, aby se opravdu zeptala instituce, politik, či médium tak významné, aby na jeho otázky, námi doufejme podstatně inspirované, ti vrcholní politici opravdu odpověděli.

        Mezi póly světové politiky chceme zůstat neutrální. Podle našich stanov budeme zveřejňovat počty členů a souhrn sponzorských darů v kategoriích podle států. Ty kategorie vyjadřují vztah státu k NATO a k ŠOS, tedy i k USA a k Rusku.

        Šíření povědomí o tom, že mírové řešení dostatečně kompenzující zájmy nejmocnějších světových sil existuje a je hlavně na dvou vrcholných politicích, aby se na něm perspektivně dohodli, budiž hlavní náplní našeho Sdružení. Máme připravené ty jeho stanovy a pronajaté jeho sídlo pro úřední věci, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3; v České republice jsme byli zaregistrováni 27.10.17 s IČO 06563830 . Uvažujeme předběžně členský příspěvek 1€ ročně na provoz toho sídla, elektronické organizace, překladů, administrativy a reklamy. Jde o zájem všech lidí na světě. Při dostatečné členské základně nebo sponzorské podpoře bude ta činnost i pro ty světové politiky nepřehlédnutelná. Máme bezpečnou doménu, která nám umožní tu elektronickou organizaci a stálé umístění těchto stránek. Průběžně zveřejňujeme detaily našeho hospodaření, i o tom, jak nakládáme se sponzorskými dary. Jejich dárcům, tam jmenovaným, děkujeme a také další dárce prosíme i o informaci, jak si přejí být zveřejněni. Potřebujeme sponzory podporující veřejné šíření a prosazování toho záměru. Naše mailová adresa je query@global-cooperation.cz; naše datová schránka je n6r7377 ; náš bankovní účet je 2401320303/2010; telefon předsedy Dr. Pečeného je +420 739 179 132 .

        Seznam prvních členů je v tom odkazu. Zveme další zájemce, i občany jiných států OSN, aby se k nám připojili a případně nám přímo napsali své návrhy k tomu řešení a dotazu, nejlépe rovnou se souhlasem zveřejnění v rubrice korespondence Podněty od dalších lidí těchto našich stránek, s možností anonymizace podle pravidel pod tím seznamem. Jako účelné vidíme nejen zakládání místních jednotek našeho Sdružení, ale i obdobných sdružení i v dalších státech OSN a spolupráci, zejména k šíření povědomí o té věci, aby si i neorganizovaní lidé uvědomili, že jejich zájem o základní otázku světové bezpečnosti je životně důležitý.

        Tím zmíněným výsledkem prvního takového hlasování je zápis z valné hromady 29.11.17.     

        Věříme, že Bůh každého světového náboženství pomůže tomu, kdo se o tu světovou spolupráci přičiní.

        Výbor:
RNDr. Tomáš Pečený, 1936 (Praha), předseda a zatímní pokladník,
Doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc, Hon DL, Hon DSc, 1936 (Brno), Research Professor (Cambridge)
Běla Fryščáková (Praha).

                                                                                     RNDr. Tomáš Pečený

        Všechny naše texty jsou skládány z částí vytvářených společně víc lidmi v různých jazycích .Tam, kde si nejsem jist, která jazyková verze je lepší, zejména v nadpisech, nechávám obě verze i když nemají přesně stejný význam. Ty z nás, kdo překládají, vybízíme, aby z nich vybírali sami; jejich verze má potom větší váhu při dalších pokusech o sjednocení toho významu.
                                                                                     RNDr. Tomáš Pečený

Počitadlo ABZ přestalo fungovat naším přechodem na zabezpečenou stránku.
      Prosím orientujte se zatím podle počitadla na konci popisu nebo výzvy.