přihláška
      Přihlášení do Sdružení pro světovou spolupráci, z.s.
      Žádám o přijetí za člena Sdružení pro světovou spolupráci, z.s. Je mi víc než 15 let, jsem občanem státu uznaného OSN, účelem toho mého členství není změna správního uspořádání České republiky nebo českého práva. Bydlím na území státu, který jsem vybral v tom rozbalovacím seznamu.