Vadilo by Ukrajincům, kdyby se NATO a Rusko domluvilo na společném hlídání té hranice, kde se bojuje?

'Nejsem politik; do té situace naše lidi dostali politici. Pokud vím, většina Ukrajinců si přeje dobré vztahy s Ruskem, tak, jak to bylo donedávna. Naši lidi mají v Rusku příbuzné a Rusové u nás mají své příbuzné v Rusku.'

Would the Ukrainians feel bad if NATO and Russia agreed to jointly watch the border, affected by the fighting?

    "I'm not a politician; the politicians got us into present situation. As far as I know, most Ukrainians wish good relations with Russia, as it was until recently. Our people have their relatives in Russia and the Russians in the Ukraine have their relatives in Russia. "