Co by měli světoví politici udělat nejdřív proti zabíjení a ničení v nestabilních oblastech jako je Ukrajina nebo Sýrie?

David_Lecomte:
    Srovnání situace v Sýrii s Ukrajinou je směšné.
    Motiv pro předložení této otázky je velmi podezřelý.
    Doporučuji všem, abychom nechali tuto otázku zemřít bez odpovědi, jelikož nějaké odpovědi poskytnou určitou důvěru k jejímu základnímu předpokladu, jehož cílem je nepochybně podpora propagandy.

můj komentář:
    Ta otázka je jen moje předchozí otázka, doplněná příklady, protože Philo Cleigh v odpovědi požadoval upřesnění.

    Samozřejmě nechci porovnávat detaily situace v Sýrii a na Ukrajině pro hledání argumentů o tom, která z obou nejsilnějších mocností tam je víc vinna za zabíjení a ničení. (Tak chápu vaše podezření, že je ta otázka míněna jako šíření propagandy. Prosím ohodnoťte ten váš vlastní návrh ze stejného hlediska!) Pro jasnost jsem upravil svou otázku náhradou "a" za "nebo".

    Navrhuji ty dva příklady neporovnávat, ale hledat to, co mají společné: Podle mě oba ukazují důsledky rozporu mezi zájmy obou takřka pólů světové vojenské síly, z nichž jeden zahrnuje Ruskou federaci a druhý USA. Proto jsou vinny oba.

    Váš návrh de facto znamená vaši jistotu, že znáte lepší řešení než náš první nápad námět pro světové politiky. Dokážete to vaše řešení vysvětlit?

                                Tomáš Pečený


    Opravdu je dobře zakázat ukazování takových dotazů pro světové politiky lidem po celém světě?

                                Tomáš Pečený